Realizzazioni

Mordovia Arena – Saransk

Hyundai Ioniq – Milan

Trinity Tour – Paris

Complexe

Siemens

Montreal

Juventus Store – Turin

Hospital